Chuyển đến nội dung chính

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts :

Ctrl-C

Copy

Ctrl-X

Cut

Ctrl-V

Paste

Ctrl-Z

Undo

Ctrl-Y

Redo

Ctrl-A

Select All

Ctrl-F

Launch Find Dialog

Ctrl-H

Launch Find / Replace Dialog

Ctrl-D

Duplicate Current Line

Ctrl-L

Delete Current Line

Ctrl-T

Switch the current line position with the previous line position

F3

Find Next

Shift-F3

Find Previous

Ctrl-Shift-F

Find in Files

Ctrl-F3

Find (volatil) Next

Ctrl-Shift-F3

Find (volatil) Previous

Ctrl-Shift-I

Incremental Search

Ctrl-S

Save File

Ctrl-Alt-S

Save As

Ctrl-Shift-S

Save All

Ctrl-O

Open File

Ctrl-N

New File

Ctrl-F2

Toggle Bookmark

F2

Go To Next Bookmark

Shift-F2

Go To Previous Bookmark

Ctrl-G

Launch GoToLine Dialog

Ctrl-W

Close Current Document

Alt-Shift-Arrow keys or
Alt + Left mouse click

Column Mode Select

F5

Launch Run Dialog

Ctrl-Space

Launch CallTip ListBox

Alt-Space

Launch Word Completion ListBox

Tab (selection of several lines)

Insert Tabulation or Space (Indent)

Shift-Tab (selection of several lines)

Remove Tabulation or Space (outdent)

Ctrl-(Keypad-/Keypad+) or
Ctrl + mouse wheel button (if any)

Zoom in (+ or up) and Zoom out (- or down)

Ctrl-Keypad/

Restore the original size from zoom

F11

Toggle Full Screen Mode

Ctrl-Tab

Next Document

Ctrl-Shift-Tab

Previous Document

Ctrl-Shift-Up

Move Current Line Up

Ctrl-Shift-Down

Move Current Line Down

Ctrl-Alt-F

Collapse the Current Level

Ctrl-Alt-Shift-F

Uncollapse the Current Level

Alt-0

Fold All

Alt-(1~8)

Collapse the Level (1~8)

Alt-Shift-0

Unfold All

Alt-Shift-(1~8)

Uncollapse the Level (1~8)

Ctrl-BackSpace

Delete to start of word

Ctrl-Delete

Delete to end of word

Ctrl-Shift-BackSpace

Delete to start of line

Ctrl-Shift-Delete

Delete to end of line

Ctrl-U

Convert to lower case

Ctrl-Shift-U

Convert to UPPER CASE

Ctrl-B

Go to matching brace

Ctrl-Shift-R

Start to record /Stop recording the macro

Ctrl-Shift-P

Play recorded macro

Ctrl-Q

Block comment/uncomment

Ctrl-Shift-Q

Stream comment

Ctrl-Shift-T

Copy current line to clipboard

Ctrl-P

Print

Alt-F4

Exit

Ctrl-I

Split Lines

Ctrl-J

Join Lines

Ctrl-Alt-R

Text Direction RTL

Ctrl-Alt-L

Text Direction LTR

F1

About

Bài đăng phổ biến từ blog này

Alon Video Joiner - Ghép nối video clip miễn phí

Bạn sưu tập được rất nhiều các video clip hay trên mạng và nay muốn ghép nối chúng lại với nhau để ghi lên đĩa, xem trên điện thoại... Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện chức năng này tuy nhiên hầu hết là các phần mềm thương mại, vậy thì Alon Video Joiner sẽ là một sự lựa chọn hợp lý trong trường hợp này.

Với giao diện đơn giản, và được cung cấp hoàn toàn miễn phí Alon Video Joiner giúp bạn nhanh chóng ghép nối các video clip riêng lẻ với các định dạng AVI, MP4, MOV, 3GP, RMVB, MPEG/MPG và WMV/ASF thành một tập tin video duy nhất một cách nhanh chóng.
Chương trình có dung lượng 2,06 MB, tương thích với hệ điều hành Windows. Bạn có thể tải về dùng miễn phí tại http://www.alonsys.com/Alonvideojoiner.exe. Sử dụng chương trình cũng khá là dễ dàng.

- Từ giao diện chính của chương trình, bạn bấm nút Add Task, trong hộp thoại mới xuất hiện bạn bấm nút Add Files để chọn các video clip riêng lẻ. Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều file video có định dạng nguồn khác nhau đều được. C…

Cài đặt nhiều hệ điều hành trên máy ảo.

Hình1: cửa sổ Linux RedHat 7.1 trong XP

Hình 2: XP trong Linux RedHat                          

Bài viết này mong muốn trình bày một cách ngắn gọn về khái niệm máy ảo và hướng dẫn cách cài đặt phần mềm tạo máy ảo VMware Workstation 3.0 trong các hệ điều hành  Windows XP và Linux Red Hat 7.1. Tác giả cũng mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm về cách cài đặt Windows XP và Red Hat 7.1 trong môi trường máy ảo. Máy ảo là gì?
Bạn là người yêu thích tìm tòi, học hỏi. Bạn muốn khảo nghiệm một hệ điều hành (HĐH) mới mà không muốn làm ảnh hưởng tới HĐH đang dùng. Bạn có một phần mềm thú vị nhưng lại không chạy trên HĐH hiện hành. Bạn muốn cài đặt nhiều HĐH trên một PC một cách đơn giản nhất. Bạn là một lập trình viên và đang mong muốn thử chương trình mình viết trên các nền tảng khác nhau. Ban muốn chạy những ứng dụng mạng trên PC không nối mạng của mình. Bạn có thể làm tâ…