Chuyển đến nội dung chính

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts :

Ctrl-C

Copy

Ctrl-X

Cut

Ctrl-V

Paste

Ctrl-Z

Undo

Ctrl-Y

Redo

Ctrl-A

Select All

Ctrl-F

Launch Find Dialog

Ctrl-H

Launch Find / Replace Dialog

Ctrl-D

Duplicate Current Line

Ctrl-L

Delete Current Line

Ctrl-T

Switch the current line position with the previous line position

F3

Find Next

Shift-F3

Find Previous

Ctrl-Shift-F

Find in Files

Ctrl-F3

Find (volatil) Next

Ctrl-Shift-F3

Find (volatil) Previous

Ctrl-Shift-I

Incremental Search

Ctrl-S

Save File

Ctrl-Alt-S

Save As

Ctrl-Shift-S

Save All

Ctrl-O

Open File

Ctrl-N

New File

Ctrl-F2

Toggle Bookmark

F2

Go To Next Bookmark

Shift-F2

Go To Previous Bookmark

Ctrl-G

Launch GoToLine Dialog

Ctrl-W

Close Current Document

Alt-Shift-Arrow keys or
Alt + Left mouse click

Column Mode Select

F5

Launch Run Dialog

Ctrl-Space

Launch CallTip ListBox

Alt-Space

Launch Word Completion ListBox

Tab (selection of several lines)

Insert Tabulation or Space (Indent)

Shift-Tab (selection of several lines)

Remove Tabulation or Space (outdent)

Ctrl-(Keypad-/Keypad+) or
Ctrl + mouse wheel button (if any)

Zoom in (+ or up) and Zoom out (- or down)

Ctrl-Keypad/

Restore the original size from zoom

F11

Toggle Full Screen Mode

Ctrl-Tab

Next Document

Ctrl-Shift-Tab

Previous Document

Ctrl-Shift-Up

Move Current Line Up

Ctrl-Shift-Down

Move Current Line Down

Ctrl-Alt-F

Collapse the Current Level

Ctrl-Alt-Shift-F

Uncollapse the Current Level

Alt-0

Fold All

Alt-(1~8)

Collapse the Level (1~8)

Alt-Shift-0

Unfold All

Alt-Shift-(1~8)

Uncollapse the Level (1~8)

Ctrl-BackSpace

Delete to start of word

Ctrl-Delete

Delete to end of word

Ctrl-Shift-BackSpace

Delete to start of line

Ctrl-Shift-Delete

Delete to end of line

Ctrl-U

Convert to lower case

Ctrl-Shift-U

Convert to UPPER CASE

Ctrl-B

Go to matching brace

Ctrl-Shift-R

Start to record /Stop recording the macro

Ctrl-Shift-P

Play recorded macro

Ctrl-Q

Block comment/uncomment

Ctrl-Shift-Q

Stream comment

Ctrl-Shift-T

Copy current line to clipboard

Ctrl-P

Print

Alt-F4

Exit

Ctrl-I

Split Lines

Ctrl-J

Join Lines

Ctrl-Alt-R

Text Direction RTL

Ctrl-Alt-L

Text Direction LTR

F1

About

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Game] - Dragon Ball Ilde - Code

(Code càng trên cùng, càng mới, khi mã hết hiệu lực hoặc dùng rồi sẽ không dùng được nữa) Liên kết chơi game trên website 25/07/2020: Code 500 gem: Fhf7id5 Code 500 gem: H5kM5GqE 22/07/2020: Code 1000 gem: c6AyWY7C 27/05/2020 Code 300 gem: rC3hNjbT Happy Labor Day Các code đều có hiệu lực 3 ngày kể từ ngày admin game công bố. Day 5/5: u5kJMVEw Day 4/5: 6hfSWs6 / V6AxHfN9 Day 3/5: QhfUHPh Day 2/5: S6AxFuhr Day 1/5: K3cArdhu Code700 gem Hãy tải app về, đánh giá 5* cho app rồi chụp ảnh màn hình điện thoại và gửi cho admin (Admin kia kìa, chứ không phải admin này) để nhận được  # Code  700 gem. Code tân thủ, người chơi mới: Code Hero Picolo : w3cBk2QJ Code gem and SS shared: L5kJb69m R5kKCeDw i4PNW4nV b4PMjyud

Alon Video Joiner - Ghép nối video clip miễn phí

Bạn sưu tập được rất nhiều các video clip hay trên mạng và nay muốn ghép nối chúng lại với nhau để ghi lên đĩa, xem trên điện thoại... Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện chức năng này tuy nhiên hầu hết là các phần mềm thương mại, vậy thì Alon Video Joiner sẽ là một sự lựa chọn hợp lý trong trường hợp này. Với giao diện đơn giản, và được cung cấp hoàn toàn miễn phí Alon Video Joiner giúp bạn nhanh chóng ghép nối các video clip riêng lẻ với các định dạng AVI, MP4, MOV, 3GP, RMVB, MPEG/MPG và WMV/ASF thành một tập tin video duy nhất một cách nhanh chóng. Chương trình có dung lượng 2,06 MB, tương thích với hệ điều hành Windows. Bạn có thể tải về dùng miễn phí tại  http://www.alonsys.com/Alonvideojoiner.exe .  Sử dụng chương trình cũng khá là dễ dàng. - Từ giao diện chính của chương trình, bạn bấm nút Add Task, trong hộp thoại mới xuất hiện bạn bấm nút Add Files để chọn các video clip riêng lẻ. Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều file video có định dạng nguồn khác nhau