Chuyển đến nội dung chính

6 Cool Firefox Tricks

As all of us know that firefox is the best Browser with lost of awesome extensions and Themes. It ha s lots of features like Live Bookmarks, Pop-up Blocker, Streamlined Interface, Protection from Spyware, Spell Checking, Improved Tabbed Browsing and Open Source, More Secure. Download Firefox free Fom here. But you can enjoy lot of things in Firefox, here are some Tricks that i want to share with you:

firefox580.jpg


1. Tab navigation. Instead of using the mouse to select different tabs that you have open, use the keyboard. Here are the shortcuts:

* Ctrl+Tab (rotate forward among tabs)
* Ctrl+Shft+Tab (rotate to the previous tab)
* Ctrl+1-9 (choose a number to jump to a specific tab)


2. Mouse shortcuts.

* Middle click on link (opens in new tab)
* Shift-scroll down (previous page)
* Shift-scroll up (next page)
* Ctrl-scroll up (decrease text size)
* Ctrl-scroll down (increase text size)
* Middle click on a tab (closes tab)


3. Speed up Firefox. If you have a broadband connection (and most of us do), you can use pipelining to speed up your page loads. This allows Firefox to load multiple things on a page at once, instead of one at a time (by default, it’s optimized for dialup connections). Here’s how:

* Type “about:config� into the address bar and hit return. Type “network.http� in the filter field, and change the following settings (double-click on them to change them):
* Set “network.http.pipelining� to “true�
* Set “network.http.proxy.pipelining� to “true�
* Set “network.http.pipelining.maxrequests� to a number like 30. This will allow it to make 30 requests at once.
* Also, right-click anywhere and select New-> Integer. Name it “nglayout.initialpaint.delay� and set its value to “0?. This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it receives.


4. Keyboard shortcuts.

* Spacebar (page down)
* Shift-Spacebar (page up)
* Ctrl+F (find)
* Alt-N (find next)
* Ctrl+D (bookmark page)
* Ctrl+T (new tab)
* Ctrl+K (go to search box)
* Ctrl+L (go to address bar)
* Ctrl+= (increase text size)
* Ctrl+- (decrease text size)
* Ctrl-W (close tab)
* F5 (reload)
* Alt-Home (go to home page)


5. About:config. The true power user’s tool, about.config isn’t something to mess with if you don’t know what a setting does. You can get to the main configuration screen by putting about:config in the browser’s address bar. Clck here for more Mozillazine’s about:config tips and screenshots.


6. Remove the close tab button. Sometime you accidentally click on the close button of Firefox’s tabs? But with this trick you can move them or remove them, again through about:config. Edit the preference for “browser.tabs.closeButtons�.

* 0: Display a close button on the active tab only
* 1:(Default) Display close buttons on all tabs
* 2:Don’t display any close buttons
* 3:Display a single close button at the end of the tab bar (Firefox 1.x behavior)

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Game] - Dragon Ball Ilde - Code

(Code càng trên cùng, càng mới, khi mã hết hiệu lực hoặc dùng rồi sẽ không dùng được nữa) Liên kết chơi game trên website 25/07/2020: Code 500 gem: Fhf7id5 Code 500 gem: H5kM5GqE 22/07/2020: Code 1000 gem: c6AyWY7C 27/05/2020 Code 300 gem: rC3hNjbT Happy Labor Day Các code đều có hiệu lực 3 ngày kể từ ngày admin game công bố. Day 5/5: u5kJMVEw Day 4/5: 6hfSWs6 / V6AxHfN9 Day 3/5: QhfUHPh Day 2/5: S6AxFuhr Day 1/5: K3cArdhu Code700 gem Hãy tải app về, đánh giá 5* cho app rồi chụp ảnh màn hình điện thoại và gửi cho admin (Admin kia kìa, chứ không phải admin này) để nhận được  # Code  700 gem. Code tân thủ, người chơi mới: Code Hero Picolo : w3cBk2QJ Code gem and SS shared: L5kJb69m R5kKCeDw i4PNW4nV b4PMjyud

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts : Ctrl-C Copy Ctrl-X Cut Ctrl-V Paste Ctrl-Z Undo Ctrl-Y Redo Ctrl-A Select All Ctrl-F Launch Find Dialog Ctrl-H Launch Find / Replace Dialog Ctrl-D Duplicate Current Line Ctrl-L Delete Current Line Ctrl-T Switch the current line position with the previous line position F3 Find Next Shift-F3 Find Previous Ctrl-Shift-F Find in Files Ctrl-F3 Find (vola

Alon Video Joiner - Ghép nối video clip miễn phí

Bạn sưu tập được rất nhiều các video clip hay trên mạng và nay muốn ghép nối chúng lại với nhau để ghi lên đĩa, xem trên điện thoại... Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện chức năng này tuy nhiên hầu hết là các phần mềm thương mại, vậy thì Alon Video Joiner sẽ là một sự lựa chọn hợp lý trong trường hợp này. Với giao diện đơn giản, và được cung cấp hoàn toàn miễn phí Alon Video Joiner giúp bạn nhanh chóng ghép nối các video clip riêng lẻ với các định dạng AVI, MP4, MOV, 3GP, RMVB, MPEG/MPG và WMV/ASF thành một tập tin video duy nhất một cách nhanh chóng. Chương trình có dung lượng 2,06 MB, tương thích với hệ điều hành Windows. Bạn có thể tải về dùng miễn phí tại  http://www.alonsys.com/Alonvideojoiner.exe .  Sử dụng chương trình cũng khá là dễ dàng. - Từ giao diện chính của chương trình, bạn bấm nút Add Task, trong hộp thoại mới xuất hiện bạn bấm nút Add Files để chọn các video clip riêng lẻ. Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều file video có định dạng nguồn khác nhau