Chuyển đến nội dung chính

33 Firefox Addons for Web Designers & Web Developers

Firefox Addons, Web Designers, Web Developers

1. ColorZilla: If there’s a color on a Web page that you like, ColorZilla will find the precise code for it and allow you to paste it into your coding program. You can also create custom colors with its built-in palette browser. It saves the most-used colors for easy access later on. It’s powerful, it’s simple, it’s a must-have.


2. CSS Validator: CSS Validator adds a right-click option in your browser, sending the CSS to the W3C CSS Validator. It opens the results in a new tab. CSS Validator is a nice tool that will come in handy often.


3. Aardvark: Aardvark lets you select elements from a Web page and perform various actions on them. I use it to analyze the structure of a page. You can also remove and isolate elements or generate DOM code. I highly recommend it.

4. FirePHP: FireBug is a fine tool for CSS, HTML, and JavaScript, but FirePHP, which only works when you have the FireBug extension installed, creates a full-featured development experience. With the help of both add-ons, you can view the quality of your PHP and find errors. It’s a great aid.


5. Font Finder: Font Finder allows you to highlight a font you like on any site, right-click on the selection, and after choosing “Font Finder”, view the full CSS text styling of the selection. You can then paste that into your own Web page.


6. CSSViewer: No Web designer should be working without CSSViewer. The add-on informs you of all the CSS information you’ll need from a site. Simply click on the page you want, open it in the Tools menu, and it will display CSS information. I use it almost every day.


7. FireBug: Firebug is one of those extensions that you simply can’t be without. It lets you edit, debug, and view CSS, HTML, and JavaScript. Once you make a change to the HTML on the site, Firebug automatically displays it in the same pane. It’s extremely powerful.


8. IE View: As long as you’re running Windows, IE View is a helpful tool. The extension adds an “Open in IE” option in the right-click menu, allowing you to quickly open a site in Internet Explorer. It’s a great way to check how a page looks in both browsers.


9. Java Console: If you want to see how Java applets are running on Web pages, the Java Console is for you. You can monitor and debug applets, and get a full report on their performance.


10. HTML Validator: HTML Validator is an extremely powerful tool available to Windows users only. The add-on gives you feedback about errors on the page. It also lets you know where problems need to be addressed. But unless you’re an advanced Web designer, stay away from this tool. It’s very complicated.


11. LinkChecker: LinkChecker highlights links on any Web site and tells you if the link will direct you to a live site or if it will return a 404. I use it every day.


12. Style Sheet Chooser II: Style Sheet Chooser II replaces Firefox’s built-in style sheet switcher and allows you to pick an alternate style that will persist on all pages of a Web site. It’s not something you’ll use often, but when you do need something of the sort, Style Sheet Chooser II is the way to go.


13. Web Developer: If you install any of the extensions in this roundup, Web Developer should be included. It adds a menu and toolbar to Firefox giving you the option to display a page’s style, view and edit CSS, and much more. No Web developer should be without it.


14. Poster: If you want to debug servers and make HTTP requests, Poster is the tool for you. It’s easy to use, you can set a content type, and within minutes, you’ll have all the information you need to inspect the results of your HTTP query. Useful.


15. Aardvark - A cool extension for web developers and designers, allows them to view CSS attributes, id, class by highlighting page element individually.


16. chromEdit - Alter the appearance of any page by editing CSS and Javascript files with this extension.


17. CSSMate - Firefox extension to edit CSS files.


18. JavaScript Debugger - JavaScript debugging extension enables a strong debugging environment.


19. Load Time Analyzer - View detailed graphs of the loading time of web pages in firefox. The graphs display events like page requests, image loading times etc.


20. View Dependencies - Find out all files that were loaded in a webpage with the view dependencies tab in page info.


21. Clipmarks - Easily save portions of webpage with this extension.


22. Codetech - Excellent extension for web page designers, codetech is a web page editor with the look and feel of Dreamweaver.


23. Flash Switcher - Use this extension to avoid reloading between flash plugins.


24. Greasemonkey - Control any aspect of web page behavior by adding Javascript code to any webpage using this Firefox extension.


25. Link Evaluator - Quickly check the links in a page to make they are resolving to live links. Good links show up as green, problem links will show up in red.


26. LiveHTTPHeaders - Adds a way to view the headers to the page info viewing area, will also let you work on new ones in real time.


27. SEOforFriefox - Adds information to your Yahoo and Google searches giving you instant knowledge of the site’s standings with various ranking services for easy reference as you check out your competition.


28. SEOQuake - Gives you a lot of options for checking the ranking of your site to see how you place in various search engines.


29. Window Resizer - Automatically resize your browser window between 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 to see how pages appear at these resolutions.


30. Screen grab - Capture screenshot of any webpage and save it as an image file with this extension.


31. X-Ray - Must have Firefox extension, it allows users to view webpage code with a right-click and shuffle between the webpage and its code easily.


32. OperaView - Just like the infamous IE ab, OperaView lets you view webpages as rendered by Opera without ever leaving Firefox.


33. YSlow for Firebug - YSlow analyzes web pages and tells you why they are slow based on the rules for high performance web sites. YSlow is a Firefox add-on integrated with the popular


(Technobuzz)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các chương trình miễn phí "đáp ứng" việc bản quyền phần mềm

Những ứng dụng dưới đây đều miễn phí nhưng vẫn đáp ứng tốt như cầu cơ bản của người dùng. Hầu hết mọi công việc của chúng ta từ soạn thảo văn bản, đồ họa, nghe và chuyển đổi nhạc, tải dữ liệu (download và upload), sao chép CD hay hệ điều hành cho máy tính… đều được thực hiện trên các phần mềm. Thế nhưng, cũng có rất nhiều bạn đang sử dụng những phần mềm có phí với giới hạn thời gian sử dụng, thậm chí còn có trường hợp cùng các chương trình bẻ khóa vi phạm bản quyền hẳn hoi nhé! Vậy giải pháp nào cho chúng ta? Rất đơn giản, các bạn hãy cùng GameK làm quen với các chương trình miễn phí khác có cùng chức năng và sẽ vẫn đáp ứng được ít nhất là nhu cầu cơ bản cho mọi người. 1. Hệ điều hành Ubuntu Đây chính là cái nền của hệ thống, hầu hết mỗi máy tính ngày nay đều được cài đặt một hệ điều hành (HĐH), trong đó đa số vẫn là HĐH Windows của Microsoft mang tính bản quyền rất cao. Vì vậy, một HĐH miễn phí thay thế sẽ là giải pháp tối ưu và GameK.vn khuyến khích các bạn sử dụng là

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts : Ctrl-C Copy Ctrl-X Cut Ctrl-V Paste Ctrl-Z Undo Ctrl-Y Redo Ctrl-A Select All Ctrl-F Launch Find Dialog Ctrl-H Launch Find / Replace Dialog Ctrl-D Duplicate Current Line Ctrl-L Delete Current Line Ctrl-T Switch the current line position with the previous line position F3 Find Next Shift-F3 Find Previous Ctrl-Shift-F Find in Files Ctrl-F3 Find (vola

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.