Chuyển đến nội dung chính

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts :

Ctrl-C

Copy

Ctrl-X

Cut

Ctrl-V

Paste

Ctrl-Z

Undo

Ctrl-Y

Redo

Ctrl-A

Select All

Ctrl-F

Launch Find Dialog

Ctrl-H

Launch Find / Replace Dialog

Ctrl-D

Duplicate Current Line

Ctrl-L

Delete Current Line

Ctrl-T

Switch the current line position with the previous line position

F3

Find Next

Shift-F3

Find Previous

Ctrl-Shift-F

Find in Files

Ctrl-F3

Find (volatil) Next

Ctrl-Shift-F3

Find (volatil) Previous

Ctrl-Shift-I

Incremental Search

Ctrl-S

Save File

Ctrl-Alt-S

Save As

Ctrl-Shift-S

Save All

Ctrl-O

Open File

Ctrl-N

New File

Ctrl-F2

Toggle Bookmark

F2

Go To Next Bookmark

Shift-F2

Go To Previous Bookmark

Ctrl-G

Launch GoToLine Dialog

Ctrl-W

Close Current Document

Alt-Shift-Arrow keys or
Alt + Left mouse click

Column Mode Select

F5

Launch Run Dialog

Ctrl-Space

Launch CallTip ListBox

Alt-Space

Launch Word Completion ListBox

Tab (selection of several lines)

Insert Tabulation or Space (Indent)

Shift-Tab (selection of several lines)

Remove Tabulation or Space (outdent)

Ctrl-(Keypad-/Keypad+) or
Ctrl + mouse wheel button (if any)

Zoom in (+ or up) and Zoom out (- or down)

Ctrl-Keypad/

Restore the original size from zoom

F11

Toggle Full Screen Mode

Ctrl-Tab

Next Document

Ctrl-Shift-Tab

Previous Document

Ctrl-Shift-Up

Move Current Line Up

Ctrl-Shift-Down

Move Current Line Down

Ctrl-Alt-F

Collapse the Current Level

Ctrl-Alt-Shift-F

Uncollapse the Current Level

Alt-0

Fold All

Alt-(1~8)

Collapse the Level (1~8)

Alt-Shift-0

Unfold All

Alt-Shift-(1~8)

Uncollapse the Level (1~8)

Ctrl-BackSpace

Delete to start of word

Ctrl-Delete

Delete to end of word

Ctrl-Shift-BackSpace

Delete to start of line

Ctrl-Shift-Delete

Delete to end of line

Ctrl-U

Convert to lower case

Ctrl-Shift-U

Convert to UPPER CASE

Ctrl-B

Go to matching brace

Ctrl-Shift-R

Start to record /Stop recording the macro

Ctrl-Shift-P

Play recorded macro

Ctrl-Q

Block comment/uncomment

Ctrl-Shift-Q

Stream comment

Ctrl-Shift-T

Copy current line to clipboard

Ctrl-P

Print

Alt-F4

Exit

Ctrl-I

Split Lines

Ctrl-J

Join Lines

Ctrl-Alt-R

Text Direction RTL

Ctrl-Alt-L

Text Direction LTR

F1

About

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.

Tiếp cận Microsoft Office Pro 2010

Sau Windows 7 RC, thần dân IT lại có dịp tiếp cận với “hàng khủng” khác của Microsoft: bộ Microsoft Office Pro Plus 2010 Technical Preview (MO10), phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Microsoft Office Pro 2010. MO10 là phiên bản được Microsoft phân phối cho các đối tác thân cận thử nghiệm, tích hợp đầy đủ các thành phần cần thiết như: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Project Professional 2010, SharePoint Designer 2010, Visio Professional 2010. MO10 có dung lượng 1,34GB, tương thích với Windows XP SP2/XP SP3/Vista/7, yêu cầu máy có bộ nhớ RAM và CPU tối thiểu lần lượt là 512MB, 1GHz.

[Hướng dẫn] Làm Portable với Thinstall

Thinstall sẽ biến những phần mềm phức tạp thành phần mềm chỉ có một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt, giống như những phần mềm portable. Tuy nhiên về bản chất thì khác, những phần mềm này sẽ chạy với đầy đủ những thành phần cài đặt nhưng đã được Thinstall giả lập để tạo một môi trường ảo,không ảnh hưởng gì đến hệ điều hành thật sự trong máy. Hiện nay nhu cầu tạo và sử dụng các phần mềm portable (chạy trực tiếp không cần cài đặt) ngày càng tăng, nhờ có ưu điểm không gây ảnh hưởng đến hệ thống (không để lại rác sau khi sử dụng), có thể copy vào ổ đĩa flash USB để sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tạo ra được một bản portable cũng không phải là chuyện dễ dàng với nhiều người, kể cả những người có kinh nghiệm. Thinstall sẽ giúp thực hiện vấn đề này theo một cách khác đơn giản hơn bằng cách làm cho các chương trình chạy trong một môi trường ảo dành riêng cho nó, hay nói một cách khác là tạo ra những phần mềm ảo (virtual). Những phần mềm ảo này sẽ có các đặc điểm như: t