Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Outlook 2007 - Phần IV: SỬ DỤNG LỊCH LÀM VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Theo Microsoft Việt Nam

image001

Phần IV: SỬ DỤNG LỊCH LÀM VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ


1. Căn bản về Outlook Calendar
a. Tạo các mục trong Calendar
image001
Có bốn sự lựa chọn khác nhau cho Calendar trong Outlook 2007.
Bạn có thể điều chỉnh trong Calendar về cuộc hẹn, các cuộc họp, sự kiện hàng ngày và nhiệm vụ. Bằng cách tạo ra các danh mục trong Calendar, thì người dùng sẽ sử dụng chức năng này rất hiệu quả cho công việc của mình.


b. Kiểm tra Calendar
image002
Khi vào Calendar bạn có thể nhìn thấy những nhiệm vụ, lịch các cuộc hẹn hay các sự kiện mà bạn đã tạo ra trong calendar. Cách xem nhiệm vụ trong Calendar:
Nhấn vào biểu tượng lịch.
Click vào một ngày trên lịch, bạn sẽ thấy các nhiệm vụ hoặc các cuộc hẹn mà bạn đã sắp xếp sẽ xuất hiện trên To-Do Bar.
image003
Khi bạn đang tìm ngày tháng trên lịch thì bạn có thể công cụ ở phía trên để di chuyển ngày tháng một cách dễ dàng:
1 Nhấn vào Day, Week, Mooth để nhanh chóng chuyển đổi thời gian ngày tháng muốn xem.
2 Dùng phím mũi tên để di chuyển ngày tháng một cách tiện lợi3 Có thể cho hiển thị hoặc ẩn ngày phụ thuộc vào cách xem của bạn.


c. Chọn lựa cách lập biểu trong Calendar
image004
Bởi vì các yêu cầu khác nhau, nên bạn phải lập biểu khác nhau cho các yêu cầu đó.
Cuộc hẹn: Một cuộc hẹn cần diễn ra chính xác theo thời gian, do đó ta sẽ lập biểu tại một thời gian.
Cuộc họp: Một cuộc họp xảy ra tại một thời gian, dự kiến, giống như một cuộc hẹn. Sự khác biệt là bạn sẽ mời những người khác bằng cách sử dụng một cuộc họp yêu cầu được gửi qua email.
Sự kiện: Một sự kiện là một hoạt động kéo dài cả ngày dài. Không giống như một cuộc hẹn hoặc cuộc họp, một sự kiện. Với một sự kiện, bạn vẫn có thể có các mục xuất hiện trong lịch trình của bạn cho ngày hôm đó.
Nhiệm vụ: Một nhiệm vụ là một yêu cầu bạn làm gì đó trong một khoảng thời gian, bạn có thể lập biểu nhiệm vụ cho mỗi ngày

d. Tạo các cuộc hẹn
image005
Để nhập một cuộc hẹn, làm theo các bước sau đây:
1 Nhấp biểu tượng Calendar trong Outlook Bar.
Lịch xuất hiện, trình bày các cuộc hẹn của bạn
2 Nhấp nút New trong thanh công cụ ở phần trên cùng của màn hình.
Form New Appointment xuất hiện.
3 Nhấp hộp Subject và nhập một tên cho cuộc hẹn.
Nhập nội dung mô tả cuộc hẹn, chẳng hạn như “Có hẹn với John, Microsoft”.
4 Nhấp tam giác kế bên hộp Start Time.
Một lịch nhỏ xuất hiện


e. Tạo lịch cho các cuộc họp
image006
Khi tạo lịch cho cuộc họp, các yếu tố cần phải có là thời gian, thành phần tham dự và địa điểm cuộc họp. Nếu bạn đã thiết lập một cuộc họp, trong khi đó bạn lại có một cuộc họp khác thì nó sẽ báo cho bạn biết hai cuộc họp trùng giờ. Trong một cuộc họp bạn sẽ thấy những:
1 Địa điểm của cuộc họp
2 Tên của cuộc họp


f. Tạo lịch cho việc tham gia hội thảo
image007
Nếu sử dụng Outlook, bạn có thể kiểm tra thời biểu của mọi người, chọn một khoảng thời gian và đề nghị một thời gian hội thảo mà mọi người có thể tham gia bằng Email.


Để mời một số người tham gia hội thảo, làm như sau:
1 Chọn File > New > Meeting Request (hoặc nhấn Ctrl+ Shift+Q).
Form New Appointment mở ra.
2 Click nút Scheduling.
Trang Attendee Availability xuất hiện. Sử dụng trang Attendee Availability để mời những đồng sự dự một cuộc hội thảo.
3 Một danh sách xổ xuống xuất hiện.
4 Chọn Add from Address Book.
Hộp thoại Select Attendees and resources xuất hiện.
5 Click tên của một người mà bạn muốn mời dự hội thảo.
Tên bạn click được bật sáng để cho thấy bạn đã chọn nó.
6 Click nút Required hoặc Optional phụ thuộc vào việc sự tham dự của người đó có tầm quan trọng đối với cuộc hội thảo như thế nào.
Tên mà bạn chọn xuất hiện trong hộp Required hoặc Optional phụ thuộc vào nút nào bạn click.
7 Lặp lại các bước 5 và 6 cho đến khi bạn đã chọn mọi người mà bạn muốn thêm vào cuộc hội thảo.
Các tên mà bạn chọn xuất hiện trong hộp thoại Select Attendees and Resources
Bạn có thể chọn những bạn bè của bạn và bạn có thể chọn các cuộc hội thảo của bạn.
8 Click OK.
Hộp thoại Select Attendees and Resources đóng lại và các tên mà bạn đã chọn xuất hiện trong Attendee Availability List. Danh sách Attendee Availability cũng cho bạn thấy một sơ đồ về thời biểu của mỗi người để bạn có thể thấy khi nào mỗi người có thời gian rảnh.
9 Thời gian bạn chọn xuất hiện trong hộp Meeting Start Time nằm ở cuối danh sách Attendee Availability. Nếu bạn không thấy một khoảng thời gian mà mọi bạn mời dự cuộc hội thảo của bạn có sẵn, click nút Autopick NextOutlook sẽ tìm một thời gian hội thảo khả thi cho mọi người.
10 Click nút Appointment.
Trang Appointment xuất hiện với tên của những người mà bạn đã mời dự hội thảo trong hộp To nằm ở phần trên cùng của form.
11 Gõ nhập chủ đề của cuộc hội thảo trong hộp Subject.
12 Nhập bất kỳ thông tin khác mà bạn muốn những người tham dự biết về cuộc hội thảo.
Bạn có thể đưa vào địa điểm hoặc hạng mục.
13 Click Send.
Yêu cầu tham gia hội thảo của bạn được gởi đến thành phần tham dự.


g. Kiểm tra các nhiệm vụ đã tạo ra
image008
Khi tạo ra một nhiệm vụ trong Calendar thì không cần phải được lập kế hoạch cho một thời gian cụ thể trong ngày. Bạn sẽ thấy các khu vực chung khi bạn nhìn vào trong lịch Tuần, Ngày thường xem nhất.

Ví dụ, nếu bạn có một số công việc cần phải làm, chỉ cần nhập công việc đó như là một nhiệm vụ. Khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ, kiểm tra nó. Khi nhiệm vụ hoàn thành trong một ngày xác định sẽ có một danh sách hoàn thành nhiệm vụ hiện thị ngày đó. Trong hình trên: các công việc đã hoàn thành một kiểm tra và đánh dấu một dòng gạch giữa tiêu đề nhiệm vụ và thời gian hoàn thành.


Bạn có thể nhập một nhiệm vụ với ngày dự kiến bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ. Nếu bạn không hoàn thành một nhiệm vụ trước ngày kết thúc, nó sẽ tự động chuyển tiếp và xuất hiện trên những ngày hiện tại cho đến khi bạn hủy bỏ nó hay kiểm tra để điều chỉnh nó.


h. Các ứng dụng ngoài việc gửi Email trong Outlook
image009
Trong Outlook thì Calendar giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian. Giúp bạn làm các công việc như: nhắc bạn về thời gian, giúp bạn làm được nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn…
Nói về thời gian, Outlook nhắc nhở bạn về các cuộc họp quan trọng giúp ta luôn luôn chủ động để sắp xếp công việc. Outlook cũng cho phép bạn hiển thị thời gian rảnh của bạn cho người khác biết, để họ có thể xem khi nào bạn sẵn sàng trao đổi công việc với họ.


i. Hiển thị lại các nhiệm vụ
image010
Các nhiệm vụ được nhập sẽ được hiển thị nhiều lần mà bạn không cần phải nhập lại nhiệm vụ đó. Outlook sẽ nhắc nhỡ nhiều lần về nhiệm vụ đó theo ý của bạn. Dưới đây là thanh công cụ điều chỉnh nó.
image011


j. Điều chỉnh nhiệm vụ theo định kỳ
image012
Khi mở Calendar để xem các mục nhiệm vụ hoặc cuộc hẹn trong đó. Ta có thể xem lại các chi tiết hoặc thay đổi nó. Để thay đổi ta làm các bước:
Nhấn double vào mục lục, bạn sẽ thấy một thông báo như một trong hình, sẽ có hai lựa chọn:
Open this occurrence: có thể xem hoặc thay đổi nội dung.
Open the series: có thể thay đổi thời gian của toàn bộ mục nhiệm vụ hoặc cuộc hẹn này
Sau khi chọn Open the series để thay đổi, nhấn vào nút Recurrence sau đó chọn tab Appointment.
image011[1]
Không nên xoá mục nhập theo định kỳ.
Ta có thể điều chỉnh thời gian của của chu kỳ hiển thị mục nhiệm vụ đó.


k. Chọn cách nhắc nhở
image013
Khi bạn tạo ra bất kỳ mục nào trong Calendar (Mục nhiệm vụ hoặc mục thông báo cuộc hẹn), một lời nhắc nhở được thiết lập tự động. Outlook sẽ thông báo cho bạn về cuộc hẹn và các cuộc họp 15 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Trong hình trên thể hiện các bước để thay đổi thời gian nhắc nhở cho bất kỳ mục lịch bằng cách mở các mục nhập và điều chỉnh các cài đặt trong hộp Reminder trên tab Appoiment.
1 Nhấn Double vào cuộc hẹn để mở nó.
2
Chọn thời gian nhắc nhở
3
Một nhắc nhở sẽ xuất hiện ở thời gian xác định.
Các sự kiện sẽ được nhắc nhở tự động, Outlook sẽ thông báo cho bạn về sự kiện 18 giờ trước khi họ bắt đầu. Bạn không thể thay đổi thiết lập tự động này, nhưng bạn có thể sử dụng cùng một bước mà chúng tôi đã hiển thị trong hình để thay đổi lời nhắc cho các sự kiện.


l. Tô màu cho các hạng mục
image013[1]
Làm theo các bước sau đây để thay đổi màu của một hạng mục:
1 Click nút Categories và chọn All Categories.
Hộp thoại Color Categories xuất hiện.
2 Click hạng mục mà bạn muốn gán một màu mới.
Hạng mục bạn chọn được bật sáng.
3 Click nút Color.
Một hộp xổ xuống xuất hiện, hiển thị các màu mà bạn có thể chọn.
4 Chọn màu mà bạn muốn gán.
Màu mà bạn đã chọn xuất hiện thay thế cho màu cũ.
5 Click OK.
Hộp thoại Color Categories đóng lại.


2. Xem và sử dụng nhiều lịch làm việc
a. Tạo một Calendar mới
image014
Để tạo một Calendar mới bạn làm các bước sau: 1 Nhấn vào File chọn New
2 Sau đó chọn tiếp Calendar thì hộp thoại Crete New Folder xuất hiện.
3 Bạn nhập tên cho Calendar muốn tạo sau đó nhấn OK
4 Một Calendar mới sẽ xuất hiện trong mục My Calendar.


b. Quản lý các thư mục cá nhân
image015
Sau khi tạo thêm các Calendar mới, các Calendar sẽ xuất hiện trong My calendar. Chúng ta sẽ xem nhiều Calendar theo mô hình ở hình vẽ trên. Có 3 nhóm Calendar: My Calendars, Other Calendars, People’s Calendar.Muốn xem được lịch của Calendar nào thì bạn đánh dấu check vào một ô trước tiêu đề của Calendar đó. Bên cột hiển thị sẽ thấy được toàn bộ thư mục trong Calendar đó.
Nếu bạn muốn xem hết toàn bộ các Calendar thì chỉ việc đánh dấu hết cho tất cả các Calendar. Khi đó cột hiển thị sẽ thấy được tất cả các Calendar.
Nếu bạn không muốn hiển thị Calendar nào thì chỉ việc bỏ dấu check đi


c. Tạo một cuộc hẹn ở nhiều Calendar
image016
Đôi khi bạn muốn có một cuộc hẹn được để ở hai Calendars khác nhau. Bạn sẽ tạo từng cuộc hẹn trong từng Calendar. Bạn không nên làm cách này vì sao chép một cuộc hẹn từ Calendars này sang Calendar khác rất đơn giản: Trước hết bạn cho hiển thị cả hai Calendars, sau đó dùng phương pháp kéo thả, kéo thư mục chứa cuộc hẹn từ Calendar này và thả vào Calendar kia.


d. Tạo nhóm cho các Calendar trong Navigation Pane
image017
Trước hết phải phân nhóm cho các Calendars mà bạn đã tạo ra theo tên của từng Calendar.
Trong hình trên thể hiện các bước để tạo một nhóm mới và cách di chuyển các Calendar:1 Trong Nagavition Pane nhấn vào Add New Group.
2 Nhập tên cho nhóm vừa tạo.
3 Dùng phương pháp kéo thả, kéo các Calendars bạn chọn đưa vào các nhóm vừa tạo ra.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.

Tiếp cận Microsoft Office Pro 2010

Sau Windows 7 RC, thần dân IT lại có dịp tiếp cận với “hàng khủng” khác của Microsoft: bộ Microsoft Office Pro Plus 2010 Technical Preview (MO10), phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Microsoft Office Pro 2010. MO10 là phiên bản được Microsoft phân phối cho các đối tác thân cận thử nghiệm, tích hợp đầy đủ các thành phần cần thiết như: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Project Professional 2010, SharePoint Designer 2010, Visio Professional 2010. MO10 có dung lượng 1,34GB, tương thích với Windows XP SP2/XP SP3/Vista/7, yêu cầu máy có bộ nhớ RAM và CPU tối thiểu lần lượt là 512MB, 1GHz.

[Hướng dẫn] Làm Portable với Thinstall

Thinstall sẽ biến những phần mềm phức tạp thành phần mềm chỉ có một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt, giống như những phần mềm portable. Tuy nhiên về bản chất thì khác, những phần mềm này sẽ chạy với đầy đủ những thành phần cài đặt nhưng đã được Thinstall giả lập để tạo một môi trường ảo,không ảnh hưởng gì đến hệ điều hành thật sự trong máy. Hiện nay nhu cầu tạo và sử dụng các phần mềm portable (chạy trực tiếp không cần cài đặt) ngày càng tăng, nhờ có ưu điểm không gây ảnh hưởng đến hệ thống (không để lại rác sau khi sử dụng), có thể copy vào ổ đĩa flash USB để sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tạo ra được một bản portable cũng không phải là chuyện dễ dàng với nhiều người, kể cả những người có kinh nghiệm. Thinstall sẽ giúp thực hiện vấn đề này theo một cách khác đơn giản hơn bằng cách làm cho các chương trình chạy trong một môi trường ảo dành riêng cho nó, hay nói một cách khác là tạo ra những phần mềm ảo (virtual). Những phần mềm ảo này sẽ có các đặc điểm như: t