Chuyển đến nội dung chính

11 Google Chrome Tips and tricks

Google chrome is Popular these days and Most of us don,t know about the latest tips and Tricks that we can use with google chrome. Google still has a long way to go with the browser adding features and fixing problems. Nevertheless, I’ve collected what I think are some of the most useful tips and the most interesting tweaks for the Chrome browser.

11 Google Chrome Tips & tricks


See Also: Google Chrome for Mac and Linux
Read More : Backup and restore Google Chrome profile


1.Keyboard Shortcuts

Google Chrome offers some unique shortcuts that go beyond the typical CTRL + T for opening new browser tabs. Here is a link to all of Google Chrome keyboard shortcuts. And here three that I find unique, when compared to those offered by Firefox and IE.

CTRL + SHIFT + N automatically opens up a Chrome ‘incognito’ window which allows you to surf on a PC without leaving behind any digital footprints.

SHIFT + Escape allows for fast access to Chrome?s Task Manager utility that allows you to nix browser processes that have gone awry.

CTRL + SHIFT + T will open recently closed browser tabs.


2. Alt + Home loads your Google Chrome home page, with thumbnails of your most visited sites shown in the active tabbed window.


3. Show the list of recently visited pages from the current tab: right-click on the “Back” button. This also works for the “Forward” button.


4. If you need more space in a textarea, resize it by dragging the lower right corner.

5. Fun With Tabs Browser tabs are an incredibly useful feature in browsers today. Google has spent some time and made them even more useful by allowing more tab flexibility than is currently possible with IE or Firefox. Chrome allows you to peel browser tabs off a browser so they can become their own browser window. Chrome also allows you to take two separate Chrome browsers and drag them together creating one window with two tabs.

6. Jump to different open tabs using Control + 1, Control + 2, Control + 3, etc. Control + 9 takes you to the last tab.

7. After downloading a file, you can copy it to the desktop or to any other folder by using drag and drop directly from Google Chrome.

8. Control +B hides the Google Chrome bookmarks bar. Press Control + B to bring it back again.

9. Perform simple calculations and unit conversions using Google Calculator by simply typing the expression in Google Chrome’s address bar (or “omnibox”). To copy the answer, select the suggestion.

10. Control + H is a faster way to bring up the History page.

11. Edit any web page - right-click a page and select Inspect element. Now edit the HTML source code and hit Return to view the changes.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các chương trình miễn phí "đáp ứng" việc bản quyền phần mềm

Những ứng dụng dưới đây đều miễn phí nhưng vẫn đáp ứng tốt như cầu cơ bản của người dùng. Hầu hết mọi công việc của chúng ta từ soạn thảo văn bản, đồ họa, nghe và chuyển đổi nhạc, tải dữ liệu (download và upload), sao chép CD hay hệ điều hành cho máy tính… đều được thực hiện trên các phần mềm. Thế nhưng, cũng có rất nhiều bạn đang sử dụng những phần mềm có phí với giới hạn thời gian sử dụng, thậm chí còn có trường hợp cùng các chương trình bẻ khóa vi phạm bản quyền hẳn hoi nhé! Vậy giải pháp nào cho chúng ta? Rất đơn giản, các bạn hãy cùng GameK làm quen với các chương trình miễn phí khác có cùng chức năng và sẽ vẫn đáp ứng được ít nhất là nhu cầu cơ bản cho mọi người. 1. Hệ điều hành Ubuntu Đây chính là cái nền của hệ thống, hầu hết mỗi máy tính ngày nay đều được cài đặt một hệ điều hành (HĐH), trong đó đa số vẫn là HĐH Windows của Microsoft mang tính bản quyền rất cao. Vì vậy, một HĐH miễn phí thay thế sẽ là giải pháp tối ưu và GameK.vn khuyến khích các bạn sử dụng là

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts : Ctrl-C Copy Ctrl-X Cut Ctrl-V Paste Ctrl-Z Undo Ctrl-Y Redo Ctrl-A Select All Ctrl-F Launch Find Dialog Ctrl-H Launch Find / Replace Dialog Ctrl-D Duplicate Current Line Ctrl-L Delete Current Line Ctrl-T Switch the current line position with the previous line position F3 Find Next Shift-F3 Find Previous Ctrl-Shift-F Find in Files Ctrl-F3 Find (vola

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.