Chuyển đến nội dung chính

11 Google Chrome Tips and tricks

Google chrome is Popular these days and Most of us don,t know about the latest tips and Tricks that we can use with google chrome. Google still has a long way to go with the browser adding features and fixing problems. Nevertheless, I’ve collected what I think are some of the most useful tips and the most interesting tweaks for the Chrome browser.

11 Google Chrome Tips & tricks


See Also: Google Chrome for Mac and Linux
Read More : Backup and restore Google Chrome profile


1.Keyboard Shortcuts

Google Chrome offers some unique shortcuts that go beyond the typical CTRL + T for opening new browser tabs. Here is a link to all of Google Chrome keyboard shortcuts. And here three that I find unique, when compared to those offered by Firefox and IE.

CTRL + SHIFT + N automatically opens up a Chrome ‘incognito’ window which allows you to surf on a PC without leaving behind any digital footprints.

SHIFT + Escape allows for fast access to Chrome?s Task Manager utility that allows you to nix browser processes that have gone awry.

CTRL + SHIFT + T will open recently closed browser tabs.


2. Alt + Home loads your Google Chrome home page, with thumbnails of your most visited sites shown in the active tabbed window.


3. Show the list of recently visited pages from the current tab: right-click on the “Back” button. This also works for the “Forward” button.


4. If you need more space in a textarea, resize it by dragging the lower right corner.

5. Fun With Tabs Browser tabs are an incredibly useful feature in browsers today. Google has spent some time and made them even more useful by allowing more tab flexibility than is currently possible with IE or Firefox. Chrome allows you to peel browser tabs off a browser so they can become their own browser window. Chrome also allows you to take two separate Chrome browsers and drag them together creating one window with two tabs.

6. Jump to different open tabs using Control + 1, Control + 2, Control + 3, etc. Control + 9 takes you to the last tab.

7. After downloading a file, you can copy it to the desktop or to any other folder by using drag and drop directly from Google Chrome.

8. Control +B hides the Google Chrome bookmarks bar. Press Control + B to bring it back again.

9. Perform simple calculations and unit conversions using Google Calculator by simply typing the expression in Google Chrome’s address bar (or “omnibox”). To copy the answer, select the suggestion.

10. Control + H is a faster way to bring up the History page.

11. Edit any web page - right-click a page and select Inspect element. Now edit the HTML source code and hit Return to view the changes.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts : Ctrl-CCopyCtrl-XCutCtrl-VPasteCtrl-ZUndoCtrl-YRedoCtrl-ASelect AllCtrl-FLaunch Find DialogCtrl-HLaunch Find / Replace DialogCtrl-DDuplicate Current LineCtrl-LDelete Current LineCtrl-TSwitch the current line position with the previous line positionF3Find NextShift-F3Find PreviousCtrl-Shift-FFind in FilesCtrl-F3Find (volatil) NextCtrl-Shift-F3Find (volatil) PreviousCtrl-Shift-IIncremental SearchCtrl-SSave FileCtrl-Alt-SSave AsCtrl-Shift-SSave AllCtrl-OOpen FileCtrl-NNew FileCtrl-F2Toggle BookmarkF2Go To Next BookmarkShift-F2Go To Previous BookmarkCtrl-GLaunch GoToLine DialogCtrl-WClose Current DocumentAlt-Shift-Arrow keys or
Alt + Left mouse click
Column Mode SelectF5Launch Run DialogCtrl-SpaceLaunch CallTip ListBoxAlt-SpaceLaunch Word Completion ListBoxTab (selection of several lines)Insert Tabulation or Space (Indent)Shift-Tab (selection of several lines)Remove Tabulation or Space (outdent)Ctrl-(Keypad-/Keypad+) or
Ctrl + mouse wheel button (if any)
Zoom in (+…

Alon Video Joiner - Ghép nối video clip miễn phí

Bạn sưu tập được rất nhiều các video clip hay trên mạng và nay muốn ghép nối chúng lại với nhau để ghi lên đĩa, xem trên điện thoại... Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện chức năng này tuy nhiên hầu hết là các phần mềm thương mại, vậy thì Alon Video Joiner sẽ là một sự lựa chọn hợp lý trong trường hợp này.

Với giao diện đơn giản, và được cung cấp hoàn toàn miễn phí Alon Video Joiner giúp bạn nhanh chóng ghép nối các video clip riêng lẻ với các định dạng AVI, MP4, MOV, 3GP, RMVB, MPEG/MPG và WMV/ASF thành một tập tin video duy nhất một cách nhanh chóng.
Chương trình có dung lượng 2,06 MB, tương thích với hệ điều hành Windows. Bạn có thể tải về dùng miễn phí tại http://www.alonsys.com/Alonvideojoiner.exe. Sử dụng chương trình cũng khá là dễ dàng.

- Từ giao diện chính của chương trình, bạn bấm nút Add Task, trong hộp thoại mới xuất hiện bạn bấm nút Add Files để chọn các video clip riêng lẻ. Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều file video có định dạng nguồn khác nhau đều được. C…

Cài đặt nhiều hệ điều hành trên máy ảo.

Hình1: cửa sổ Linux RedHat 7.1 trong XP

Hình 2: XP trong Linux RedHat                          

Bài viết này mong muốn trình bày một cách ngắn gọn về khái niệm máy ảo và hướng dẫn cách cài đặt phần mềm tạo máy ảo VMware Workstation 3.0 trong các hệ điều hành  Windows XP và Linux Red Hat 7.1. Tác giả cũng mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm về cách cài đặt Windows XP và Red Hat 7.1 trong môi trường máy ảo. Máy ảo là gì?
Bạn là người yêu thích tìm tòi, học hỏi. Bạn muốn khảo nghiệm một hệ điều hành (HĐH) mới mà không muốn làm ảnh hưởng tới HĐH đang dùng. Bạn có một phần mềm thú vị nhưng lại không chạy trên HĐH hiện hành. Bạn muốn cài đặt nhiều HĐH trên một PC một cách đơn giản nhất. Bạn là một lập trình viên và đang mong muốn thử chương trình mình viết trên các nền tảng khác nhau. Ban muốn chạy những ứng dụng mạng trên PC không nối mạng của mình. Bạn có thể làm tâ…