Chuyển đến nội dung chính

6 Cool Firefox Tricks

As all of us know that firefox is the best Browser with lost of awesome extensions and Themes. It ha s lots of features like Live Bookmarks, Pop-up Blocker, Streamlined Interface, Protection from Spyware, Spell Checking, Improved Tabbed Browsing and Open Source, More Secure. Download Firefox free Fom here. But you can enjoy lot of things in Firefox, here are some Tricks that i want to share with you:

firefox580.jpg


1. Tab navigation. Instead of using the mouse to select different tabs that you have open, use the keyboard. Here are the shortcuts:

* Ctrl+Tab (rotate forward among tabs)
* Ctrl+Shft+Tab (rotate to the previous tab)
* Ctrl+1-9 (choose a number to jump to a specific tab)


2. Mouse shortcuts.

* Middle click on link (opens in new tab)
* Shift-scroll down (previous page)
* Shift-scroll up (next page)
* Ctrl-scroll up (decrease text size)
* Ctrl-scroll down (increase text size)
* Middle click on a tab (closes tab)


3. Speed up Firefox. If you have a broadband connection (and most of us do), you can use pipelining to speed up your page loads. This allows Firefox to load multiple things on a page at once, instead of one at a time (by default, it’s optimized for dialup connections). Here’s how:

* Type “about:config� into the address bar and hit return. Type “network.http� in the filter field, and change the following settings (double-click on them to change them):
* Set “network.http.pipelining� to “true�
* Set “network.http.proxy.pipelining� to “true�
* Set “network.http.pipelining.maxrequests� to a number like 30. This will allow it to make 30 requests at once.
* Also, right-click anywhere and select New-> Integer. Name it “nglayout.initialpaint.delay� and set its value to “0?. This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it receives.


4. Keyboard shortcuts.

* Spacebar (page down)
* Shift-Spacebar (page up)
* Ctrl+F (find)
* Alt-N (find next)
* Ctrl+D (bookmark page)
* Ctrl+T (new tab)
* Ctrl+K (go to search box)
* Ctrl+L (go to address bar)
* Ctrl+= (increase text size)
* Ctrl+- (decrease text size)
* Ctrl-W (close tab)
* F5 (reload)
* Alt-Home (go to home page)


5. About:config. The true power user’s tool, about.config isn’t something to mess with if you don’t know what a setting does. You can get to the main configuration screen by putting about:config in the browser’s address bar. Clck here for more Mozillazine’s about:config tips and screenshots.


6. Remove the close tab button. Sometime you accidentally click on the close button of Firefox’s tabs? But with this trick you can move them or remove them, again through about:config. Edit the preference for “browser.tabs.closeButtons�.

* 0: Display a close button on the active tab only
* 1:(Default) Display close buttons on all tabs
* 2:Don’t display any close buttons
* 3:Display a single close button at the end of the tab bar (Firefox 1.x behavior)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các chương trình miễn phí "đáp ứng" việc bản quyền phần mềm

Những ứng dụng dưới đây đều miễn phí nhưng vẫn đáp ứng tốt như cầu cơ bản của người dùng. Hầu hết mọi công việc của chúng ta từ soạn thảo văn bản, đồ họa, nghe và chuyển đổi nhạc, tải dữ liệu (download và upload), sao chép CD hay hệ điều hành cho máy tính… đều được thực hiện trên các phần mềm. Thế nhưng, cũng có rất nhiều bạn đang sử dụng những phần mềm có phí với giới hạn thời gian sử dụng, thậm chí còn có trường hợp cùng các chương trình bẻ khóa vi phạm bản quyền hẳn hoi nhé! Vậy giải pháp nào cho chúng ta? Rất đơn giản, các bạn hãy cùng GameK làm quen với các chương trình miễn phí khác có cùng chức năng và sẽ vẫn đáp ứng được ít nhất là nhu cầu cơ bản cho mọi người. 1. Hệ điều hành Ubuntu Đây chính là cái nền của hệ thống, hầu hết mỗi máy tính ngày nay đều được cài đặt một hệ điều hành (HĐH), trong đó đa số vẫn là HĐH Windows của Microsoft mang tính bản quyền rất cao. Vì vậy, một HĐH miễn phí thay thế sẽ là giải pháp tối ưu và GameK.vn khuyến khích các bạn sử dụng là

Các phím tắt dùng trong Notepad ++

All the keyboard shortcuts : Ctrl-C Copy Ctrl-X Cut Ctrl-V Paste Ctrl-Z Undo Ctrl-Y Redo Ctrl-A Select All Ctrl-F Launch Find Dialog Ctrl-H Launch Find / Replace Dialog Ctrl-D Duplicate Current Line Ctrl-L Delete Current Line Ctrl-T Switch the current line position with the previous line position F3 Find Next Shift-F3 Find Previous Ctrl-Shift-F Find in Files Ctrl-F3 Find (vola

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.