Chuyển đến nội dung chính

6 Cool Firefox Tricks

As all of us know that firefox is the best Browser with lost of awesome extensions and Themes. It ha s lots of features like Live Bookmarks, Pop-up Blocker, Streamlined Interface, Protection from Spyware, Spell Checking, Improved Tabbed Browsing and Open Source, More Secure. Download Firefox free Fom here. But you can enjoy lot of things in Firefox, here are some Tricks that i want to share with you:

firefox580.jpg


1. Tab navigation. Instead of using the mouse to select different tabs that you have open, use the keyboard. Here are the shortcuts:

* Ctrl+Tab (rotate forward among tabs)
* Ctrl+Shft+Tab (rotate to the previous tab)
* Ctrl+1-9 (choose a number to jump to a specific tab)


2. Mouse shortcuts.

* Middle click on link (opens in new tab)
* Shift-scroll down (previous page)
* Shift-scroll up (next page)
* Ctrl-scroll up (decrease text size)
* Ctrl-scroll down (increase text size)
* Middle click on a tab (closes tab)


3. Speed up Firefox. If you have a broadband connection (and most of us do), you can use pipelining to speed up your page loads. This allows Firefox to load multiple things on a page at once, instead of one at a time (by default, it’s optimized for dialup connections). Here’s how:

* Type “about:config� into the address bar and hit return. Type “network.http� in the filter field, and change the following settings (double-click on them to change them):
* Set “network.http.pipelining� to “true�
* Set “network.http.proxy.pipelining� to “true�
* Set “network.http.pipelining.maxrequests� to a number like 30. This will allow it to make 30 requests at once.
* Also, right-click anywhere and select New-> Integer. Name it “nglayout.initialpaint.delay� and set its value to “0?. This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it receives.


4. Keyboard shortcuts.

* Spacebar (page down)
* Shift-Spacebar (page up)
* Ctrl+F (find)
* Alt-N (find next)
* Ctrl+D (bookmark page)
* Ctrl+T (new tab)
* Ctrl+K (go to search box)
* Ctrl+L (go to address bar)
* Ctrl+= (increase text size)
* Ctrl+- (decrease text size)
* Ctrl-W (close tab)
* F5 (reload)
* Alt-Home (go to home page)


5. About:config. The true power user’s tool, about.config isn’t something to mess with if you don’t know what a setting does. You can get to the main configuration screen by putting about:config in the browser’s address bar. Clck here for more Mozillazine’s about:config tips and screenshots.


6. Remove the close tab button. Sometime you accidentally click on the close button of Firefox’s tabs? But with this trick you can move them or remove them, again through about:config. Edit the preference for “browser.tabs.closeButtons�.

* 0: Display a close button on the active tab only
* 1:(Default) Display close buttons on all tabs
* 2:Don’t display any close buttons
* 3:Display a single close button at the end of the tab bar (Firefox 1.x behavior)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.

Tiếp cận Microsoft Office Pro 2010

Sau Windows 7 RC, thần dân IT lại có dịp tiếp cận với “hàng khủng” khác của Microsoft: bộ Microsoft Office Pro Plus 2010 Technical Preview (MO10), phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Microsoft Office Pro 2010. MO10 là phiên bản được Microsoft phân phối cho các đối tác thân cận thử nghiệm, tích hợp đầy đủ các thành phần cần thiết như: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Project Professional 2010, SharePoint Designer 2010, Visio Professional 2010. MO10 có dung lượng 1,34GB, tương thích với Windows XP SP2/XP SP3/Vista/7, yêu cầu máy có bộ nhớ RAM và CPU tối thiểu lần lượt là 512MB, 1GHz.

[Hướng dẫn] Làm Portable với Thinstall

Thinstall sẽ biến những phần mềm phức tạp thành phần mềm chỉ có một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt, giống như những phần mềm portable. Tuy nhiên về bản chất thì khác, những phần mềm này sẽ chạy với đầy đủ những thành phần cài đặt nhưng đã được Thinstall giả lập để tạo một môi trường ảo,không ảnh hưởng gì đến hệ điều hành thật sự trong máy. Hiện nay nhu cầu tạo và sử dụng các phần mềm portable (chạy trực tiếp không cần cài đặt) ngày càng tăng, nhờ có ưu điểm không gây ảnh hưởng đến hệ thống (không để lại rác sau khi sử dụng), có thể copy vào ổ đĩa flash USB để sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tạo ra được một bản portable cũng không phải là chuyện dễ dàng với nhiều người, kể cả những người có kinh nghiệm. Thinstall sẽ giúp thực hiện vấn đề này theo một cách khác đơn giản hơn bằng cách làm cho các chương trình chạy trong một môi trường ảo dành riêng cho nó, hay nói một cách khác là tạo ra những phần mềm ảo (virtual). Những phần mềm ảo này sẽ có các đặc điểm như: t