Chuyển đến nội dung chính

10 tùy biến Windows 7 với Local Group Policy EditorTTO- Khả năng tùy biến “hết cỡ” trên Windows 7 là một trong những tính năng hấp dẫn nhất của hệ điều hành Windows thế hệ mới. Với 10 cách “độ” Local Group Policy Editor sau đây, bạn có thể cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ của Windows 7.
Local Group Policy Editor là một công cụ bí ẩn nhưng đầy sức mạnh trên Windows. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả công cụ này này, bạn phải có ít nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Lưu ý là Local Group Policy Editor không có mặt trên Windows 7 Home và Windows 7 Home Premium.


Để khởi động Local Group Policy Editor, bạn thực hiện các thao tác.
1. Click Start.
2. Type gpedit.msc.
3. Press Enter.

1. Khóa không cho phép tắt tính năng xác định lệnh khi xoá tập tin, thư mục:
Khi xóa tập tin hay thư mục trên Windows 7, hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn thực hiện lệnh hay không. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách click chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin, chọn Properties và sau đó bỏ chọn hộp lựa chọn Display Delete Confirmation Dialog.
Lí do trên hệ thống mặc định, Windows hiển thị hộp thoại xác định lệnh xóa để bảo vệ người dùng tránh khỏi các tai nạn do sơ suất khi sử dụng PC. Nếu là người dùng có kinh nghiệm, việc xóa tập tin, thư mục không thành vấn đề. Đáng tiếc là không phải ai cũng quen táy máy trên PC. Hệ thống xác định lệnh xóa tập tin trên Windows quả là hiệu quả và an toàn cho những người dùng ít kinh nghiệm.
Trong trường hợp này, bạn hẳn không muốn ai đó tắt tính năng xác định lệnh xóa tập tin. Có hai cách như sau:
• Tắt hộp thoại Display Delete Confirmation Dialog xuất hiện trên Properties khi cấu hình Recycle Bin.
• Tắt lệnh Properties trên Recycle Bin, để người dùng không thể cấu hình lại.
Bạn có thể thực hiện các bước sau trên Local Group Policy Editor:
1. Trên Local Group Policy Editor, mở nhánh User Configuration.
2. Mở tiếp nhánh Administrative Templates.
3. Tắt thông số cài đặt bạn không muốn người dùng chỉnh sửa lại. Cụ thể:
• Nếu bạn muốn tắt hộp thoại Display Delete Confirmation Dialog, mở nhánh Windows Components và sau đó click vào Windows Explorer. Nhấp đôi chuột vào Display Confirmation Dialog When Deleting Files. Nếu bạn không thể truy xuất vào Group Policy Editor, mở Registry Editor và tạo một giá trị DWORD, đặt tên ConfirmFileDelete với giá trị 1 theo khóa sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
• Nếu bạn muốn tắt lệnh Properties của Recycle Bin, hãy nhấp vào Desktop và click đúp vào Remove Properties From The Recycle Bin Context Menu policy. Nếu bạn không thể truy xuất vào Group Policy Editor, mở Registry Editor và tạo một giá trị DWORD có tên gọi NoPropertiesRecycleBin với giá trị 1 theo khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
1. Click vào Enabled.
2. Click OK để xác định.

2. Tắt vùng thông báo trên thanh tác vụ:
Nếu không dùng tới vùng chứa các thông báo trên thanh tác vụ, bạn có thể tắt chúng đi theo các bước sau:
1. Trên Local Group Policy Editor, mở nhánh User Configuration.
2. Mở nhánh Administrative Templates.
3. Click nhánh Start Menu And Taskbar.
4. Click đúp vào Hide The Notification Area, click Enabled, và cuối cùng click OK.
5. Click đúp vào Remove Clock From The System Notification Area, click Enabled, và cuối cùng click OK.
6. Thoát và đăng nhập trở lại để thông số cấu hình mới được xác lập.
Nếu bạn ưa (hoặc cần) bổ sung chính sách này thông qua Registry, đầu tiên hãy mở Registry Editor (click Start, nhập regedit, nhấp Enter, và nhập UAC). Tiếp đến, tìm đến khóa:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
(Nếu bạn không thấy khóa Explorer key, click vào Policies, chọn Edit | New | Key, gõ Explorer, và nhập Enter).
Sau đó theo các bước sau:
1. Chọn Edit | New | DWORD (32-bit) Value.
2. Nhập NoTrayItemsDisplay và nhấp Enter.
3. Nhấp Enter để mở bảng cài đặt của NoTrayItemsDisplay, gõ 1, và nhấp OK.
4. Chọn Edit | New | DWORD (32-bit) Value.
5. Gõ HideClock và nhấp Enter.
6. Nhấp Enter để mở bảng cài đặt HideClock, gõ 1, và click OK.
7. Thoát và đăng nhập trở lại để thông số cấu hình mới được xác lập.

3. Gõ bỏ một biểu tượng trên Control Panel:
Control Panel của thế hệ Windows 7 chứa khá nhiều ứng dụng tùy biến có thể khiến bạn bối rối. Để gỡ bỏ một biểu tượng nào đó trên CP, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
1. Trê Local Group Policy Editor, chọn nhánh User Configuration | Administrative Templates | Control Panel.
2. Click đúp vào Hide Specified Control Panel Items.
3. Click Enabled.
4. Click vào nút Show để mở hộp thoại Show Contents.
5. Với mỗi biểu tượng bạn muốn ẩn trên Control Panel, hãy gõ tên của biểu tượng và nhấp Enter.
6. Click OK để trở lại hộp thoại Hide Specified Control Panel Items.
7. Click OK để hoàn tất.
Để thao tác tùy biến như trên ở Registry, bạn mở khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Thêm giá trị DWORD có tên DisallowCpl và đặt giá trị 1. Ngoài ra, tạo một khóa có tên DisallowCpl, và trên khóa này tạo một giá trị String mới cho mỗi biểu tượng trên Control Panel bạn muốn tắt. Đặt tên thông số cài đặt 1,2,3... đồng thời đặt giá trị cho mỗi biểu tượng bạn muốn tắt trên CP.

4. Chỉ hiển thị những biểu tượng nào đó trên Control Panel:
Tắt một vài biểu tượng trên CP quả là hữu dụng vì tuỳ biến này sẽ tiết kiệm cho bạn ít nhiều không gian màn hình. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thường truy cập một vài biểu tượng trên CP, hãy thực hiện thao tác sau để chọn những biểu tượng thường dùng nhất:
1. Trên Local Group Policy Editor, chọn nhánh User Configuration | Administrative Templates | Control Panel
2. Click đúp Show Only Specified Control Panel Items.
3. Click vào lựa chọn Enabled.
4. Click vào nút Show để mở hộp thoại Show Contents.
5. Với mỗi biểu tượng trên CP bạn muốn hiển thị, hãy gõ tên biểu tượng và nhấp Enter.
6. Click OK để trở lại hộp thoại Show Only Specified Control Panel Items.
7. Click OK để hoàn tất.
Để thao tác tuỳ biến như trên ở Registry, bạn mở khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Thêm giá trị DWORD với tên RestrictCpl, đặt giá trị bằng 1. Ngoài ra, bạn cũng tạo một khóa mới có tên RestrictCpl, và với trên khóa này, tạo một giá trị String mới cho mỗi biểu tượng Control Panel bạn muốn hiển thị. Đặt cho các thông số tên 1, 2, 3... với mỗi thông số, đặt giá trị, tên của biểu tượng trên CP bạn muốn hiển thị.

5. Ngăn không cho can thiệp vào Registry:
Bạn đang chia sẻ máy tính với người khác, nhưng không muốn họ truy cập vào hệ thống Registry Editor? Trên Windows 7, User Account Control tự động ngăn người dùng không có quyền quản trị đăng nhập, trừ khi họ có mật khẩu admin. Bạn có thể ngăn bất kì người dùng nào sử dụng Registry Editor nhờ vào một số can thiệp sau:
1. Trên Local Group Policy Editor, mở nhánh User Configuration | Administrative Templates | System.
2. Click đúp vào Prevent Access To Registry Editing Tools.
3. Click Enabled.
4. Trên danh sách Disable Regedit From Running Silently? Chọn Yes.
5. Click OK.
Một khi đã thiết lập, chính bạn cũng không thể vào được Registry Editor. Tuy nhiên, để can thiệp vào Registry Editor, bạn có thể thao tác ngược lại, tạm thời tắt thiết lập trên Local Group Policy Editor.
Lưu ý là bạn có thể thực hiện thủ thuật này trên Windows 7 Home và Home Premium, nhưng sau đó bạn sẽ không thể nào trở ngược được, vì Registry Editor sẽ biến mất!

6. Tắt các tab Security and Privacy trên Internet Explorer:
Nếu bạn muốn ngăn người dùng “táy máy” với các tab Security và Privacy của IE, hãy thao tác:
1. Trên Local Group Policy Editor, chọn nhánh User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Internet Explorer | Internet Control Panel.
2. Click đúp vào Disable The Privacy Page.
3. Click Enabled và sau đó nhấp OK.
4. Click đúp vào Disable The Security Page.
5. Click Enabled và sau đó nhấp OK.
Lưu ý là các nhánh con thuộc Security Page cũng có thể cho phép bạn đặt các chế độ này ở từng vùng một.
Để cấu hình các chế độ này thông qua Registry Editor, đầu tiên bạn hãy chọn nhánh sau:
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Thêm giá trị DWORD với tên PrivacyTab và chọn thông số 1, bổ sung giá trị DWORD với tên SecurityTab và cũng chọn thông số 1.

7. Tùy biến cửa sổ Windows Security:

Tùy biến các nút khi nhấp tổ hợp phím để gọi Windows Security

Khi nhấp tổ hợp Ctrl+Alt+Delete lúc đang đăng nhập trên Windows 7, bạn sẽ thấy cửa sổ Windows Security hiện ra, gồm các nút Lock This Computer, Switch User, Log Off, Change A Password, và Start Task Manager. Ngoài nút Switch Use, bạn có thể tùy biến cửa sổ này theo ý mình khi không cần dùng tới bất kì lệnh nào trong số 4 lệnh còn lại. Để gỡ bỏ, hãy thực hiện các bước sau:
1. Trên Local Group Policy Editor, mở nhánh User Configuration | Administrative Templates | System | Ctrl+Alt+Del.
2. Click đúp vào mọt trong các nhánh chứa thông số thiết lập sau:
• Gõ nút Change Password - Bạn có thể sử dụng chính sách này để tắt nút Change A Password trên Windows Security.
• Gỡ nút Lock This Computer - Bạn có thể sử dụng chính sách này để tắt nút Lock Computer trên Windows Security.
• Gỡ nút Task Manager - Bạn có thể sử dụng chính sách này để tắt nút Task Manager trên Windows Security.
• Gỡ nút Logoff - Bạn có thể sử dụng chính sách này để tắt nút Logoff - trên Windows Security.
1. Trên hộp thoại xuất hiện, click Enabled và sau đó nhấp OK.
2. Lặp lại các bước 2 và 3 để tắt tất cả các nút khác nếu muốn.
Để thực tiện tùy biến tương tự nhờ Registry, bạn hãy vào Registry Editor và mở khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Đổi giá trị của các thông số cài đặt tuỳ vào nhu cầu của bạn sang 1:
DisableChangePassword
DisableLockWorkstation
DisableTaskMgr
Để gỡ nút Log Off qua Registry, bạn mở khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Đổi giá trị của NoLogoff sang 1.

8. Tùy biến thanh Places:
Thanh Places nằm bên trái các hộp thoại Save As và Open trên Windows 7 gồm một số biểu tượng dẫn tới những nơi thường sử dụng nhất trên máy như: Recent Places, Desktop, Libraries, Computer, và Network.
Nếu bạn thường sử dụng 2 thư mục hoặc nhiều hơn thế, việc chuyển đổi qua lại có thể gây khá nhiều khó chịu. Để việc này trở nên đơn giản hơn, hãy tùy biến thanh Places để tích hợp thêm các biểu tượng thư mục khác.

Trên Local Group Policy Editor, bạn thực hiện theo các bước sau:
1. Vào Local Group Policy Editor, mở nhánh sau: User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Windows Explorer | Common Open File Dialog.
2. Click đúp vào Items Displayed In Places Bar.
3. Click Enabled.
4. Sử dụng hộp biểu tượng từ 1-5 để gõ đường dẫn tới thư mục bạn muốn hiển thị . Chúng có thể dẫn tới các thư mục trên máy, hoặc trong hệ thống mạng.
5. Click OK để thiết lập có hiệu quả.

Nếu bạn không thể truy xuất Local Group Policy Editor, hãy thực hiện tùy biến này trên Registry Editor. Vào Registry Editor và tới khóasau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Theo các bước:
1. Chọn Edit | New | Key, gõ comdlg32, và nhấp Enter.
2. Chọn Edit | New | Key, gõ Placesbar, và nhấp Enter.
3. Chọn Edit | New | String Value, gõ Place0, và nhấp Enter.
4. Nhấp Enter để mở cài đặt mới, gõ đường dẫn tới thư mục và nhấp OK.
5. Lặp lại bước 3 và 4 với các đường dẫn thư mục khác (có thể đặt tên là Place1 - Place4).

9: Tăng danh sách trên Recent Documents
 Để tùy biến danh sách trên Recent Documents, bạn thực hiện các bước sau:
1. Trên Local Group Policy Editor, tới nhánh User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Windows Explorer.
2. Click đúp vào Maximum Number Of Recent Documents.
3. Click Enabled.
4. Sử dụng hộp tùy biến thông số Use the Maximum Number Of Recent Documents để đặt số lượng tài liệu hiển thị trên Recent Documents.
5. Click OK.

Để thực hiện thao tác tương tự trên Registry, mở Registry Editor và theo khóa sau:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Tạo giá trị DWORD có tên MaxRecentDocs và đặt giá trị tương ứng với số tài liệu bạn muốn hiển thị.
10. Bật tính năng Shutdown Event Tracker:

Hộp thoại Shut Down Windows trên Windows 7 sau khi đã tùy biến

Khi bạn lựa chọn Start | Shut Down, Windows 7 sẽ thực hiện việc tắt máy ngay lập tức (trừ khi bạn đang mở một số chương trình, hoặc tài liệu vẫn chưa lưu). Bạn có thể theo dõi quá trình tắt/ mở trên Windows 7 để có thể nâng cao năng xuất và hiệu quả sử dụng. Hãy nhờ tới tính năng Shutdown Event Tracker. Shutdown Event Tracker hỗ trợ người dùng lập lịch tắt máy, đưa ra lý do tắt, thêm nhận xét hoặc thông tin miêu tả cho việc tắt máy
.
Để bật tính năng Shutdown Event Tracker, bạn thực hiện các bước sau:
1. Trên Local Group Policy Editor, vào nhánh Computer Configuration | Administrative Templates | System.
2. Click đúp vào Display Shutdown Event Tracker
3. Click Enabled.
4. Trên danh sách Shutdown Event Tracker Should Be Displayed, chọn Always.
5. Click OK.
Bây giờ, khi bạn chọn Start | Shut Down, một hộp thoại Shut Down Windows sẽ hiển thị.
Với Registry Editor, bạn cũng có thể bật Shutdown Event Tracker theo cách sau:
Tới khóa:
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability
Thay đổi các giá trị sau sang 1 là xong:
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI.

NHẬT VƯƠNG (Theo Techrepublic)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bit.ly: vừa upload file vừa rút gọn link

TTO - Không chỉ "ăn đứt" TinyURL.com nhờ khả năng quản lý tất cả link rút gọn và thống kê số lượt truy cập link, Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com, cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4, mov, avi. Đương nhiên, sau khi upload file thành công, link sẽ được Bit.ly tự động rút gọn. Đáng tiếc là dung lượng file hỗ trợ upload hơi bị hạn chế. Theo thử nghiệm, nếu upload file lớn hơn 10MB thường bị đứt gánh giữa chừng. Bạn nên đăng ký một tài khoản miễn phí tại http://bit.ly/ để có thể khai thác hết tính năng mà Bit.ly hỗ trợ, bằng cách nhấp vào liên kết Sign Up phía trên góc phải, điền thông tin cần thiết vào ba hộp Choose a Username (tên đăng nhập; bạn sẽ cung cấp trang nhà có địa chỉ http://tênđăng nhập.bit.ly), Enter Your Email Address (địa chỉ email), Choose a Password (mật khẩu đăng nhập), rồi bấm nút Sign Up ở cuối trang để hoàn tất đăng ký và đăng nhập dịch vụ.

Tiếp cận Microsoft Office Pro 2010

Sau Windows 7 RC, thần dân IT lại có dịp tiếp cận với “hàng khủng” khác của Microsoft: bộ Microsoft Office Pro Plus 2010 Technical Preview (MO10), phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Microsoft Office Pro 2010. MO10 là phiên bản được Microsoft phân phối cho các đối tác thân cận thử nghiệm, tích hợp đầy đủ các thành phần cần thiết như: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Project Professional 2010, SharePoint Designer 2010, Visio Professional 2010. MO10 có dung lượng 1,34GB, tương thích với Windows XP SP2/XP SP3/Vista/7, yêu cầu máy có bộ nhớ RAM và CPU tối thiểu lần lượt là 512MB, 1GHz.

[Hướng dẫn] Làm Portable với Thinstall

Thinstall sẽ biến những phần mềm phức tạp thành phần mềm chỉ có một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt, giống như những phần mềm portable. Tuy nhiên về bản chất thì khác, những phần mềm này sẽ chạy với đầy đủ những thành phần cài đặt nhưng đã được Thinstall giả lập để tạo một môi trường ảo,không ảnh hưởng gì đến hệ điều hành thật sự trong máy. Hiện nay nhu cầu tạo và sử dụng các phần mềm portable (chạy trực tiếp không cần cài đặt) ngày càng tăng, nhờ có ưu điểm không gây ảnh hưởng đến hệ thống (không để lại rác sau khi sử dụng), có thể copy vào ổ đĩa flash USB để sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tạo ra được một bản portable cũng không phải là chuyện dễ dàng với nhiều người, kể cả những người có kinh nghiệm. Thinstall sẽ giúp thực hiện vấn đề này theo một cách khác đơn giản hơn bằng cách làm cho các chương trình chạy trong một môi trường ảo dành riêng cho nó, hay nói một cách khác là tạo ra những phần mềm ảo (virtual). Những phần mềm ảo này sẽ có các đặc điểm như: t